วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

วันที่  20  กันยายน  2557   โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย มีอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Blog โดยมีวิทยากร  ชื่อ ศน.โชคชัย สิรินพมณี

วิทยากร  ศน.โชคชัย  สิรินพมณี

สอนการเขียนบล๊อก

บรรยากาศในห้องอบรม


ดู Bl0g ที่น่าสนใจ